Saturday, December 15, 2012

Ulamak Su'
PERINGATAN : ULAMA
JAHAT AKHIR ZAMAN !!!

Nabi bersabda; Selain daripada Dajjal ada satu
perkara yang sangat aku bimbangkan.

Lalu ada orang yang bertanya; Apakah itu wahai
Rasulullah?
Mereka ialah Ulama Jahat...hadis riwayat Ahmad
daripada Abu Daud.

Dajjal itu tujuannya jelas untuk menyesatkan
manusia tetapi ulama jahat ini walaupun
lidahnya pandai memaling orang lain dari cinta
dunia, namun amal dan perbuatan mereka
adalah mengajak orang lain membuat kejahatan
kerana amalan seseorang itu lebih berkesan dari
percakapannya.

Maka apa yang dapat dirosakkan oleh ulamak
jahat ini dengan perbuatan mereka adalah lebih
banyak daripada apa yang dapat dibaikkan oleh
lidah mereka.

Rasullulah saw bersabda maksudnya: "Di akhir
zaman ramai ulama su' (jahat)."

Daripada Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah
SAW. hersabda;

“Akan timbul di akhir zaman orang-orang yang
mencarikeuntungan dunia dengan menjual
agama. Mereka menunjukkan kepada orang
lain pakaian yang dibuat darIpada kulit kambing
(berpura-pura zuhud dari dunia) untuk
mendapat simpati orang ramai, dan percakapan
mereka lebih manis daripada gula.
Padahal hati
mereka adalah hati serigala (mempunyai tujuan-
tujuan yang jahat)”.

Allah SWT. Berfirman kepada mereka;

"Apakah kamu tertipu dengan kelembutan Ku?
Ataukah kamu terlampau berani berbohong
kepada Ku? Demi kebesaran Ku, Aku
bersumpah akan menurunkan suatu fitnah
yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri,
sehingga orang yang alim (cendikiawan) pun
akan menjadi bingung (dengan sebab fitnah
itu)". H.R Termizi